Budowa domu

„Prosument lokatorski” – nowy program finansowania fotowoltaiki

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza innowacyjny program, który ma za zadanie promować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wśród Polaków. Prosument lokatorski to program dedykowany spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym, oferujący atrakcyjne dopłaty do instalacji fotowoltaicznych w budynkach wielolokalowych.

Zasady programu Prosument Lokatorski

Program Prosument Lokatorski stawia na wspieranie zarządzających budynkami wielolokalowymi, takimi jak TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty. W ramach tego programu, inwestorzy będą mieli możliwość zainwestowania w instalację fotowoltaiczną większą niż potrzebna dla części wspólnej budynku. Energia wyprodukowana w ten sposób będzie mogła być wykorzystana wewnątrz budynku, co przyczyni się do obniżenia kosztów energii dla mieszkańców.

Warto podkreślić, że zarówno nadwyżka energii oddawana do sieci, jak i zużycie wewnątrz budynku będą dokładnie rozliczane. Całkowita ilość energii przekazanej do sieci będzie podlegać miesięcznemu rozliczeniu z dostawcą energii, co wpłynie na konto właściciela. To zdecydowanie obniży koszty utrzymania budynku, pozwalając na oszczędności, które z kolei mogą zostać przeznaczone na modernizację czy inne inwestycje potrzebne dla społeczności mieszkańców.

Dla uzyskania statusu prosumenta lokatorskiego, zarządzający budynkiem będzie zobowiązany do zgłoszenia wybranego sposobu rozliczenia do dostawcy energii oraz udokumentowania tego poprzez odpowiednią uchwałę.

Wsparcie finansowe i wnioski

Program Prosument Lokatorski obejmuje szerokie spektrum wsparcia finansowego. Dotacje będą pokrywały koszty zakupu, montażu oraz budowy instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo, modernizacje istniejących instalacji, które zwiększą ich moc o co najmniej 25%, również kwalifikują się do dofinansowania. Wsparciem będą objęte także instalacje wspomagające, takie jak magazyny energii czy pompy ciepła, co dodatkowo zwiększy efektywność energetyczną budynku.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Prosument Lokatorski można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. To unikalna okazja dla zarządzających budynkami wielolokalowymi, aby przyczynić się do ekologicznej transformacji i jednocześnie obniżyć koszty energii dla mieszkańców.

Zapraszamy do udziału w programie Prosument Lokatorski, który nie tylko przyniesie korzyści finansowe, ale także przyczyni się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju naszych wspólnot mieszkaniowych.